Redenen om een ontstoppingsservice in te schakelen
Diversen

Redenen om een ontstoppingsservice in te schakelen

De meest voorkomende loodgietersproblemen zijn verstopte afvoeren en toiletten, lekkende kranen en leidingen, problemen met de CV-ketel, lage waterdruk, en een toilet dat doorloopt. Elk van deze problemen vereist een andere oplossing die we hieronder zullen behandelen. U realiseert zich niet hoezeer u afhankelijk bent van een loodgieter totdat u problemen krijgt. Een druppelende kraan […]

Diversen

Loodgieter nog steeds specialistenwerk

De verwarming in de woonkamer wordt soms als storend ervaren, vooral als het om de grote en brede radiatorelementen uit de jaren ‘70 van de vorige eeuw gaat. Een verbouwing kan de aanleiding zijn om de oude radiatoren te vervangen en een andere manier van verwarming  aan te leggen.   Bij een renovatie of verbouwing […]