Redenen om een ontstoppingsservice in te schakelen
Diversen

Redenen om een ontstoppingsservice in te schakelen

De meest voorkomende loodgietersproblemen zijn verstopte afvoeren en toiletten, lekkende kranen en leidingen, problemen met de CV-ketel, lage waterdruk, en een toilet dat doorloopt. Elk van deze problemen vereist een andere oplossing die we hieronder zullen behandelen. U realiseert zich niet hoezeer u afhankelijk bent van een loodgieter totdat u problemen krijgt. Een druppelende kraan […]