Vulpennen geven een klassieke uitstraling en kunnen het handschrift verbeteren