Zonnepanelen voor mijn dak huren
Energie

Zonnepanelen voor mijn dak huren

Je denkt eraan om zonnepanelen op je dak van je huis te plaatsen? Dat kan best interessant zijn. Je kunt er je elektriciteitsrekening mee verlagen, maar ook een bijdrage leveren aan de verlaging van de CO2-uitstoot. In Nederland komt de elektrische energie nog in hoge mate van elektriciteitscentrales die werken op fossiele brandstoffen. Die centrales stoten grote hoeveelheden CO2 uit, en dat veroorzaakt het broeikaseffect en de klimaatverandering. Twee vliegen in een klap met zonnepanelen dus: lagere energiekosten en vermindering van de CO2-uitstoot. Zonne-energie is echte groene energie. Dat betekent dat er geen materiaal verloren gaat voor de opwekking ervan. We zullen eerst ingaan op waaruit een zonne-energie-installatie bestaat. Vervolgens vertellen we over de hulp die je van overheidswege kunt krijgen.

Waaruit bestaat een zonne-energie-installatie

Het plaatsen van zonnepanelen in Zuid-Holland op je dak vormt slechts een deel van een zonne-energie-installatie. Er komt meer bij kijken dan dat. Die panelen zetten de zonnestralen om in elektrische energie. Met andere woorden, zonder zonlicht genereert de installatie geen elektrische energie. Uit de stopcontacten in je woning komt 230V wisselstroom. Dat levert niet de zonnepanelen. Een zonnepaneel levert een spanning tot 40V gelijkstroom. Door een aantal panelen in serie te schakelen loopt de spanning op tot 600V. Een zogenoemde omvormer zet die gelijkstroom om in wat je in huis nodig hebt, namelijk de al genoemde 230V wisselstroom. De omvormer wordt in Nederland doorgaans direct aangesloten op het elektriciteitsnet. Een zogenoemde datalogger kan worden gebruikt om gegevens over de werking van de zonne-energie-installatie vast te leggen. Er bestaan diverse installatiemethoden voor de montage van zonnepalen op een dak.

Welke hulp van de overheid

De kosten van zonnepanelen zijn behoorlijk gezakt en daarom vindt de overheid een subsidie niet langer nodig. Tegenwoordig is het namelijk ook voordelig om zonnepanelen te huren. Je betaald dan niet in één keer de kosten van de zonnepalen, maar je betaald in plaats daarvan een maandelijks tarief. Naast het huren van zonnepanelen kun je ook tegen gunstige voorwaarden een zogenoemde energie bespaarlening aanvragen. Bovendien kan je de betaalde btw over de koop- en installatiekosten bij de Belastingdienst terugvorderen. Als je stroom aan het elektriciteitsnet levert, wat salderen wordt genoemd, dan vang je daarvoor een vergoeding. Die regeling is geldig tot 1 januari 2023, maar stopt dan niet ineens. Die wordt namelijk afgebouwd tot 2031. Dus als je je hardop afvraagt: zonnepanelen huren en op mijn dak plaatsen, is dat een goed idee? Dan is het antwoord dat het zeker het onderzoeken waard is. De eerste vraag is echter of het dak van je huis in de huidige vorm ervoor geschikt is.